PradžiaLSDP PIRMININKO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

Naujienos

LSDP PIRMININKO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

PASIRUOŠIMAS BALSAVIMUI

  • Skyrių komisija, skyriaus antspaudu, užantspauduoja biuletenius;
  • Balsavimo patalpos paruošimas: abėcėline tvarka iškabinami kandidatų pristatymo plakatai, sudaromos sąlygos balsuoti slaptai, užplombuojama balsadėžė,  balsavimo grafiką galite atsisiųsti paspaudę čia.
  • Informacija apie kandidatus rasite partijos LSDP tinklapyje arba paspaudę šią nuorodą http://lsdp.lt/naujienos/lsdp_pirmininko_rinkimai
  • Balsavimo metu balsavimo patalpoje privalo būti mažiausiai 3 skyriaus komisijos nariai bei ne daugiau kaip po 2 kiekvieno kandidato iš anksto LSDP pirmininko rinkimų komisijoje užregistruoti stebėtojai, esantys partijos nariais;
  • Bet kokia pačių kandidatų ar kt. asmenų agitacija balsavimo metu yra DRAUDŽIAMA;
  • Balsuojantysis PRIVALO pateikti LSDP nario pažymėjimą arba asmens dokumentą komisijai. Komisija patikrina ar balsuojantysis yra įtrauktas į balsuotojų sąrašą. Jei paaiškėja, kad balsuojantysis turi teisę balsuoti, jis pasirašo balsuojančiųjų sąraše prie savo pavardės ir jam yra išduodamas balsavimo biuletenis;
  • Balsavimo biuletenis užpildomas balsavimo patalpoje sudarius sąlygas balsuoti slaptai (biuletenį iš balsavimo patalpos išnešti yra draudžiama) ir yra įmetamas į balsadėžę;
  • Jei balsuojantysis netyčia sugadina biuletenį, bet dar neįmetė į balsadėžę,  jam išduodamas naujas, apie tai komisijai pažymint protokole.

 

 Skyriaus pirmininkas

Vysniauskas

Arvydas Vyšniauskas

...............................................................

Dabar yra:

 14:04:26 
 2018  vasario  19d.  Pirmadienis 

"Mes statome per daug sienų, bet per mažai tiltų". Izaokas Niutonas

...............................................................

Mūsų progresas vertinamas ne pagal tų, kurie turi daug, pertekliaus didėjimą, o pagal tai, ar mes sugebame pakankamai aprūpinti tuos, kurie turi per mažai. Teodoras Ruzveltas

Elektrėnų sk. facebook'e

lsdpfacebook