PradžiaLSDP PIRMININKO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

Naujienos

LSDP PIRMININKO RINKIMŲ ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

PASIRUOŠIMAS BALSAVIMUI

  • Skyrių komisija, skyriaus antspaudu, užantspauduoja biuletenius;
  • Balsavimo patalpos paruošimas: abėcėline tvarka iškabinami kandidatų pristatymo plakatai, sudaromos sąlygos balsuoti slaptai, užplombuojama balsadėžė,  balsavimo grafiką galite atsisiųsti paspaudę čia.
  • Informacija apie kandidatus rasite partijos LSDP tinklapyje arba paspaudę šią nuorodą http://lsdp.lt/naujienos/lsdp_pirmininko_rinkimai
  • Balsavimo metu balsavimo patalpoje privalo būti mažiausiai 3 skyriaus komisijos nariai bei ne daugiau kaip po 2 kiekvieno kandidato iš anksto LSDP pirmininko rinkimų komisijoje užregistruoti stebėtojai, esantys partijos nariais;
  • Bet kokia pačių kandidatų ar kt. asmenų agitacija balsavimo metu yra DRAUDŽIAMA;
  • Balsuojantysis PRIVALO pateikti LSDP nario pažymėjimą arba asmens dokumentą komisijai. Komisija patikrina ar balsuojantysis yra įtrauktas į balsuotojų sąrašą. Jei paaiškėja, kad balsuojantysis turi teisę balsuoti, jis pasirašo balsuojančiųjų sąraše prie savo pavardės ir jam yra išduodamas balsavimo biuletenis;
  • Balsavimo biuletenis užpildomas balsavimo patalpoje sudarius sąlygas balsuoti slaptai (biuletenį iš balsavimo patalpos išnešti yra draudžiama) ir yra įmetamas į balsadėžę;
  • Jei balsuojantysis netyčia sugadina biuletenį, bet dar neįmetė į balsadėžę,  jam išduodamas naujas, apie tai komisijai pažymint protokole.

 

 Skyriaus pirmininkas

Vysniauskas

Arvydas Vyšniauskas

...............................................................

Dabar yra:

 08:58:43 
 2017  rugsėjo  25d.  Pirmadienis 

"Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų."

Justinas Marcinkevičius

...............................................................

Elektrėnų sk. facebook'e

lsdpfacebook